Grupa BluePorta.pl|Bezpłatne ogłoszenia drobne Zarejestruj się|Zaloguj się
 Notes (0)
1 004 376 ogłoszeń
Nieruchomości » mieszkania
Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin stanowi prawną podstawę określającą zasady korzystania z naszej witryny. Odwiedzając naszą witrynę, akceptujesz aktualne postanowienia tego Regulaminu korzystania z witryny oraz zobowiązujesz się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.

Dopełnieniem Regulaminu jest nasza Polityka Prywatności i Zaufania, Cennik oraz Cennik dla Biur Nieruchomości i Deweloperów

Art. 1 CHARAKTER I CELE WITRYNY

  1. Witryna jest serwisem informacyjno-promocyjnym mającym na celu gromadzenie ofert firm oraz osób prywatnych oferujących obrót nieruchomościami w Polsce i zagranicą.
  2. Właścicielem serwisu (zwanym dalej Wydawcą serwisu) jest IMMO PL, Alicante (España), Av.Goleta 37

Art. 2 REJESTRACJA UZYTKOWNIKÓW I OCHRONA DANYCH

  1. Osoba, która pragnie dodać do bazy swoją ofertę nie musi dokonywać rejestracji w serwisie. Konto jest zakładane automatycznie w momencie dodania pierwszego ogłoszenia. Wyjątkiem stanowią Biura Nieruchomości oraz Deweloperzy, którzy muszą dokonać rejestracji w serwisie, przed dodaniem oferty.
  2. Dane przekazywane podczas rejestracji oraz inne dane osobowe, które mogą być zbierane od użytkowników podczas korzystania z witryny, są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z zasadami zawartymi w naszej Polityce Prywatności.

Art. 3 PRAWA I MOZLIWOSCI UZYTKOWNIKÓW WITRYNY

Rejestrując się w witrynie:
  1. zgadzasz się podczas rejestracji dostarczyć prawdziwych informacji,
  2. akceptujesz w pełni ten Regulamin korzystania z witryny,
  3. zobowiązujesz się do utrzymania w tajemnicy Twego hasła i zgadzasz się odpowiadać za wszystkie skutki spowodowane zarówno swoim, jak i nieuprawnionym dostępem do witryny przez osoby, którym udostępnisz swój login i hasło,
  4. zobowiązujesz się zawiadomić nas natychmiast o jakimkolwiek nieupoważnionym dostępie do witryny za pomocą Twojego hasła albo o zarejestrowaniu się w witrynie z Twojego konta mailowego
  5. wydawca serwisu zastrzega możliwość blokowania kont w dowolnym czasie bez podania przyczyny
  6. treść zamieszczanego ogłoszenia powinna być zgodna z normami prawno-etycznymi obowiązującymi w Polsce.

Art. 4 RESPEKTOWANIE PRAW WLASNOSCI, ZASTRZEZENIE PRAW AUTORSKICH (DZ.UST Z DN. 30 CZERWCA 2000 R.)

Udostępniając witrynę, zwracamy szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Informujemy, że witryna zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia i grafikę, a przyjęty w witrynie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej. Wszystkie loga, znaki towarowe oraz grafika zamieszczone na tej stronie są własnością ich twórców.

Art. 5 AKTYWNOSC UZYTKOWNIKÓW W WITRYNIE, PRZESYLANIE MATERIALÓW

Masz prawo przesyłania do witryny swoich informacji, materiałów, dokumentów. Z tym prawem wiąże się z jednej strony możliwość oddziaływania na innych użytkowników witryny, a z drugiej dostęp do pewnych obszarów naszego systemu komputerowego, wrażliwych na zachowania, które mogą zakłócić sprawność jego działania.

W związku z tym w pełni zgadzasz się, że Twoja aktywność w ramach witryny i konta:

  1. nie może być sprzeczna z normami kultury, z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie może być dla innych w żaden sposób niebezpieczna i w związku z tym nie będziesz przesyłać do witryny lub wykorzystując mechanizmy witryny żadnych informacji i materiałów, naruszających ogólnie przyjęte normy, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, nielegalnych, informacji materiałów i wypowiedzi, które wzywają do nietolerancji, nienawiści, przemocy, okrucieństwa czy naruszania prawa w jakikolwiek sposób,
  2. nie może naruszać praw innych użytkowników witryny, szczególnie prawa do poszanowania godności, prywatności, do ochrony danych osobowych, do swobody wypowiedzi i w związku z tym powstrzymasz się od wypowiedzi obraźliwych lub agresywnych oraz nie będziesz zbierać lub usuwać jakichkolwiek danych o innych użytkownikach witryny,
  3. nie będziesz wykorzystywać mechanizmów witryny do rozsyłania materiałów niechcianych, uznawanych za spam
  4. zgadzasz się, aby wydawca serwisu miał prawo do modyfikacji bądź usunięcia każdego Twojego wpisu bez podania przyczyny
  5. Biura Nieruchomości i pośrednicy w obrocie nieruchomościami nie mogą dodawać ofert jako osoby prywatne przy pomocy formularza
  6. dodanie oferty niezgodnie z regulaminem spowoduje jej usunięcie przez administratora serwisu
  7. zabrania się umieszczania w treści ogłoszeń, reklamy innych serwisów www, poprzez podanie ich nazwy, czy też linku do serwisu (wyjątkiem jest możliwość podania w wizytówce Biura Nieruchomości linku do strony domowej Biura)

RODZAJE DOSTEPNYCH SPOSOBÓW PLATNOSCI

Usługi płatności przelewami i kartami dostarcza i oferuje system Skrill.com oraz PayPal.pl

Szczegółowe informacje, na temat opłat za umieszczanie ofert nieruchomości przez osoby prywatne, znajdują się na stronie » Cennik, natomiast cennik usług dla Biur Nieruchomości i Deweloperów na stronie » Informacje dla Biur Nieruchomości i Deweloperów

Art. 6 ZAWIADOMIENIE O NARUSZENIU PRAW AUTORSKICH

  1. Jeżeli uważasz, że Twoje lub czyjekolwiek prawa autorskie, prawa własności intelektualnej zostały w jakikolwiek sposób bądź w jakiejkolwiek formie naruszone w witrynie, prosimy o przesłanie informacji w tej sprawie do wydawcy witryny.

Art. 7 WYLACZENIA GWARANCJI

  1. W pełni akceptujesz, że wydawca udostępnia witrynę taką jaka jest.
  2. Zdajesz sobie sprawę, że opublikowane w witrynie materiały mogą zawierać nieprawdziwe informacje, lub w jakiś inny sposób nie odpowiadać Twoim potrzebom i oczekiwaniom. Zgadzasz się, że korzystasz z witryny tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.
  3. Wszystkie informacje, materiały lub usługi dostarczane za pośrednictwem witryny oferowane są bez jakiejkolwiek gwarancji, w szczególności:
    - Wydawca serwisu nie zapewnia gwarancji dotyczących prawidłowości lub kompletności jakichkolwiek materiałów, informacji lub ustaleń umieszczonych w witrynie,
    - Wydawca serwisu nie gwarantuje, iż każda zamieszczona w witrynie oferta sprosta oczekiwaniom każdego Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

Art. 8 ODSYLACZE DO INNYCH WITRYN, OGLOSZENIA I REKLAMY

  1. W witrynie są publikowane odsyłacze do innych witryn. Mogą również być publikowane ogłoszenia firm - naszych Klientów
  2. Wydawca serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których prowadzą odsyłacze.

Art. 9 ZASADY ZGŁASZANIA REKLAMACJI I ROZWIĄZANIA UMOWY

Użytkownik serwisu Oferty-dom.pl ma prawo zgłosić reklamację nierzetelnego wykonania przez serwis Oferty-dom.pl świadczonej mu usługi w terminie 14 dni od daty zakończenia emisji ogłoszenia.
Reklamacje należy zgłaszać przez Biuro Obsługi Klienta pod wybranym adresem e-mail podanym na stronie serwisu pod adresem: http://oferty-dom.pl/contact
Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji od użytkownika serwisu Oferty-dom.pl.
Użytkownik ma prawo odstąpienia od umowy zawartej z Serwisem w terminie 14 dni, z wyjątkiem:

- świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności wyrządzonej przez produkt niebezpieczny,
- dotyczących nagrań audio-wizualnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
- świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności wyrządzonej przez produkt niebezpieczny,
- umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
- świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą

Serwis zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi, do usunięcia ogłoszeń oraz do ograniczenie funkcjonalności użytkownika serwisu Oferty-dom.pl, który narusza jakiekolwiek postanowienia niniejszego regulaminu, przepisy prawa lub działa w sposób szkodliwy dla serwisu i innych jego użytkowników. W wyżej wymienionych przypadkach użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu opłaty i rekompensaty za umieszczone ogłoszenie.


Art. 10 ROZSTRZYGANIE SPORÓW

W związku z możliwością wystąpienia sporów związanych z korzystaniem z witryny:

  1. zgadzasz się, że niniejszy Regulamin korzystania z witryny podlega prawu polskiemu - wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania zobowiązań zawartych w niniejszych warunkach będą rozstrzygane przez właściwy terytorialnie i rzeczowo Sąd Powszechny w Polsce.
  2. zgadzasz się, że w przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień tego Regulaminu zostało uznane za niezgodne z prawem przez właściwy sąd, to decyzja sądu nie powoduje uchylenia innych postanowień tego Regulaminu i w związku z tym wszystkie inne postanowienia zachowują swoją moc.
  3. zgadzasz się, że w przypadku niezgodności pomiędzy warunkami opisanymi w konkretnym dokumencie w witrynie i sygnowanym przez Wydawcę, a warunkami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie, zawsze przyjmuje się za ważniejsze warunki określone w dokumencie, z wyjątkiem wyrażonych gdziekolwiek gwarancji, o których mowa była w rozdziale Wyłaczenia gwarancji.


Art. 11 ZMIANY REGULAMINU KORZYSTANIA Z WITRYNY

  1. Zgadzasz się, że Wydawca serwisu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Witrynie w dowolnym czasie bez potrzeby informowania użytkowników. Użytkownicy odpowiedzialni są za regularne przeglądanie tych warunków oraz zastrzeżeń, a następujące po wszelkich zmianach korzystanie z witryny jest równoznaczne z ich akceptacją.
« Powrót


 Aktualności
» Dodatkowa emerytura z nieruchomości

Rentowność w zależności od wielkości miasta i lokalizacji może sięgnąć nawet 4 lub 5 procent w skali roku.

» Ci deweloperzy zaczekają na zapłatę za mieszkanie

W kilku równych latach lub w miarę postępów na budowie, budowlańcy oferują różne systemy zapłaty za mieszkanie.

» Nieruchomości w Londynie mogą być pralnią pieniędzy

Do takiego wniosku doszedł Financial Times po ustaleniu, że ponad 150 mld euro zainwestowanych w tym sektorze w Wielkiej Brytanii przelano z rajów podatkowych.

Regulamin
Polityka Prywatności
Cennik
Informacje dla Biur Nieruchomości
Programy dla Biur Nieruchomości
Kontakt z administratorem serwisu
© BluePorta.pl 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone